Post Office Recruitment 2022

Post Office Recruitment 2022 : இந்திய அஞ்சல் துறை(Post office)யில் 60,544 பணியாளர்களை சேர்ப்பதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. கிராம அஞ்சல் பணியாளர்களில் தபால்காரர்கள்[Post Man], மெயில்கார்டு[Mail Guard] காலிப்பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. YOUTUBE Channel…

Continue ReadingPost Office Recruitment 2022