மதுரை மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு

மதுரை மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு : மதுரை DHS ஆனது குளிர்பதன மெக்கானிக், EDSS-LIMS-ITCo-ordinator, Block Account Assistant, RBSK - Pharmacist, Psychologists / Counsellor, Social Worker பதவிகளுக்கான 08 காலியிடங்களை நிரப்புவதற்காக விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.…

Continue Readingமதுரை மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம் வேலைவாய்ப்பு