குரூப்-4 தேர்வில் கூடுதலாக 2,539 பணியிடங்கள் சேர்ப்பு – TNPSC Group 4 2022 vacancy Increased

TNPSC Group 4 2022 vacancy Increased : காலியாக 7,301 பதவிகள் இருந்த நிலையில் குரூப்-4 தேர்வில் கூடுதலாக 2,539 பணியிடங்கள் சேர்ப்புகுரூப் 4 பதவியில் காலியாக உள்ள 7,301 பதவிகளுக்கான எழுத்து தேர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் 24ம்…

Continue Readingகுரூப்-4 தேர்வில் கூடுதலாக 2,539 பணியிடங்கள் சேர்ப்பு – TNPSC Group 4 2022 vacancy Increased